Föreningen


FÖRENINGSFAKTA

GLÖTE DUSCH och BASTUFÖRENING

c/o Lennart Steen

Glöte 127   842 91 SVEG

Hemsida: www.gloteduschobastu.se

E-post: info@gloteduschobastu.se

Bankgiro: 644-4921

Swish: 123 536 51 43

Information och bokningar: 070-566 97 36


STYRELSEN

Bo Ågren ordförande

Lennart Steen, sekreterare

Thomas Fagerström, ledamot

Leif Fagerström, ledamot

Hans-Erik Norberg, suppleant

Ulla Stenberg tf administratör

Anna-Lisa Östling, revisor

Iris Halvarsson, revisor

Barbro Långström, extern kassör


ÅRSSTÄMMA

Enligt stadgarna hålls årsstämma senast under mars månad årligen. Tid och plats för stämman hittar du i kalendern på www.glote.se


DOKUMENT

Föreningens stadgar kan laddas ner här.FÖRENINGENS HISTORIA

Föreningen Glöte Badhusförening u.p.a. bildades 1943 och med mycket ideellt arbete och gemensamma krafter byggdes "Badhuset" upp. I december 1949 genomfördes premiärbadet. Under 1950 badade 1 042 vuxna och 393 skolbad noterades. Under åren som följde inköptes diverse utrustning och fester hölls för att få råd att köpa en tvättmaskin.


Under de senaste åren har "Badhuset" genomgått en upprustning såväl inomhus som utomhus. Det mesta av arbetet sker genom ideella insatser.


År 2015 ombildades föreningen och blev Glöte Dusch & Bastuförening. Föreningen har idag ca 100 medlemmar. Nya medlemmar hälsas hjärtligt vägkomna!


Tips!

Om Badhusets historia och mycket annat finns att läsa om i boken Glöte genom 600 år. Boken kan köpas via Glöte Byalags hemsida.